Co to jest Rada Obcokrajowców?

Rada Obcokrajowców KAV (Kommunale Ausländervertretung/ Ausländerbeirat) to ciało doradzające lokalnym władzom we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców obcego pochodzenia. We Frankfurcie Rada składa się z 37 osób, które spotykają się raz w miesiącu na zebranie plenarne – na jest na okres 5 lat.

Rada Obcokrajowców Frankfurt

Rada doradza organom gminy we wszystkich sprawach dotykających obcokrajowców, nie ma kompetencji decyzyjnych. Władze Frankfurtu mają jednak obowiązek w odpowiednim czasie informować KAV o wszystkich sprawach, które są koniecznie, aby Rada mogła wykonywać swoje zadania. Władze miasta muszą również wysłuchać KAV we wszystkich ważnych sprawach dotyczących cudzoziemców. Od niedawna KAV może także składać wnioski do Rady Miasta Frankfurt.

KAV we Frankfurcie angażuje się między innymi w pokojowe współistnienie Niemców i imigrantów, uwzględniając kulturę, religię i język, w możliwości edukacyjne i integrację w żłobkach i szkołach oraz w promowanie zagranicznych stowarzyszeń.

Wybrani do Rady przedstawiciele Polaków będą mogli zbierać od Polaków i organizacji polonijnych uwagi i wnioski oraz opracowywać na ich podstawie konkretne propozycje. Dzięki prawnej legitymacji będą mogli zgłaszać te sugestie do Rady Miasta i administracji miejskiej, dbać o ich uwzględnienie oraz interweniować we wszystkich tematach dotyczących Polaków.

Nasza lista „DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt” (DIALOGINITIATIVE)

Rady Obcokrajowców w Hesji

W Hesji Rady Obcokrajowców osiągnęły już wiele, m.in.:

 • utworzenie poradni dla cudzoziemek
 • zapewnienie miejsc cmentarnych, na których można prowadzić pochówki zgodnie z wytycznymi różnych religii
 • utworzenie regionalnej agencji antydyskryminacyjnej
 • wiążące ustalenie kwoty, tak aby niektóre stanowiska szkoleniowe w administracji publicznej były obsadzone kandydatami spoza Niemiec.

Wszędzie tam, gdzie działają Rady Obcokrajowców, współistnienie Niemców i cudzoziemców przebiega lepiej, jest mniej sytuacji poszkodowania i dyskryminacji.

Rada stwarza instytucjonalne warunki do partnerskiego dialogu i uwzględniania przez lokalne władze potrzeb reprezentowanej w niej grupy narodowościowej. Poprzez strukturę federalną i duże kompetencje landów reprezentowanie interesów Polaków na szczeblu lokalnym może być efektywniejsze, niż na szczeblu federalnym. Rada zapewnia integrację przez partycypację.

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt kandyduje do Rady Obcokrajowców we Frankfurcie nad Menem

Możliwe cele polskiego przedstawiciela Rady Cudzoziemców

 • Więcej języka polskiego w urzędach i dokumentach urzędowych
 • Uznawanie dyplomów i innych kwalifikacji zawodowych
 • Wspieranie wychowania w wielojęzyczności
 • Nagłaśnianie problemów związanych ze szkolnictwem
 • Nagłaśnianie problemów socjalnych
 • Doradztwo w zakresie szkolnictwa dzieci, edukacji i rozwoju kompetencji dorosłych
 • Walka z dyskryminacją
 • Integracja przez partycypację
 • Wprowadzenie do dialogu polityki komunalnej spraw istotnych dla osób polskiego pochodzenia

14 marca 2021 – wybory do Rady Obcokrajowców Frankfurt

W tym dniu odbędą się podwójne wybory do Rady Miasta i Rady Obcokrajowców:

 • Nazwa naszej listy to: „DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt“.
 • Wybierać mogą osoby zameldowane we Frankfurcie (Rada Obcokrajowców: konieczny paszport inny niż niemiecki; Rada Miasta: paszport kraju UE)

Poznaj kandydatów i wolontariuszy, reprezentujących DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt .

Poinformujemy Cię jak możesz głosować, żeby Twój głos był ważny, bo uwaga, do obu rad obowiązują różne reguły oddawania głosów na karcie. Zgłoś się do nas po szczegóły.