Polityka prywatności / Datenschutz

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adres naszej strony internetowej: https://dajznak.blog.

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób małoletnich poniżej 16. roku życia.

Doceniając zainteresowanie użytkowników naszą inicjatywą, chcemy, aby czuli się bezpiecznie w kontekście ochrony ich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny. Do kwestii ochrony danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie. W niniejszych zasadach prywatności danych chcemy poinformować Użytkowników o danych zbieranych podczas odwiedzin w witrynie i sposobach ich wykorzystania.

Dane osobowe to dane dotyczące identyfikowalnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail. W szczególności przestrzegamy wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – “RODO”.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Inicjatywa DAJ ZNAK FRANKFURT jest administratorem Pani/Pana (“Użytkownik”, “Użytkownicy”) danych osobowych w kontekście ich przetwarzania  za pośrednictwem witryny dajznak.blog/ (dalej: „witryna”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem Daj Znak Frankfurt, c/o Barbara Lange, Kronberger str. 32, 60323 Frankfurt. Więcej informacji o administratorze danych znajduje się w nocie prawnej pod adresem https://dajznak.blog/nota-prawna-impressum.

2. DANE PRZETWARZANE PODCZAS ODWIEDZANIA WITRYNY, PODSTAWA I CELE PRZETWARZANIA

Gdy witryna jest wykorzystywana tylko do celów informacyjnych, tzn. gdy użytkownik nie rejestruje się ani nie przekazuje w inny sposób swoich danych, przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które do serwera przesyła przeglądarka użytkownika. Gdy użytkownik chce wyświetlić naszą witrynę, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia witryny oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 • Adres IP
 • Data i godzina odwiedzin
 • Różnica między strefą czasową komputera a GMT
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/statusu HTTP
 • Ilość przesłanych w każdym żądaniu danych
 • Witryna, z której wysłano żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja przeglądarki

3. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO korzystamy z plików cookie w celu optymalizacji naszej witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane w urządzeniu klienta (laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzin w witrynie. W pliku cookie przechowywane są informacje uzyskane w związku z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy w stanie bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Użycie plików cookie ma zwiększyć wygodę korzystania z naszych usług. Na przykład pliki cookie sesji wykorzystujemy do rozpoznania, że użytkownik (osoba korzystająca z tego samego urządzenia) odwiedzał już konkretne strony witryny. Pliki te są usuwane automatycznie po zakończeniu przeglądania witryny.

Dla wygody Użytkowników stosujemy również tymczasowe pliki cookie zapisywane w ich urządzeniach przez konkretnie wskazany okres. Jeśli Użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, aby korzystać z jej usług, możemy natychmiast rozpoznać, że odwiedzał ją już wcześniej, jakie dane wprowadził oraz jakie ustawienia wybrał, tak aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie.

Pliki cookie wykorzystujemy ponadto do rejestrowania i analizowania statystyk dotyczących korzystania z naszej witryny w celu optymalizacji usług dla klienta i wyświetlania informacji specjalnie do niego dopasowanych. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników ponownie odwiedzających witrynę. Pliki te są automatycznie usuwane po wskazanym okresie.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki, tak aby nie przechowywać żadnych plików cookie w urządzeniu bądź wyświetlać informację przed zapisaniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożność korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji witryny.

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU NAWIĄZANIA KONTAKTU ORAZ DOSTARCZANIA USLUGI NEWSLETTERA

Użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące naszych produktów i usług, korzystając z formularza kontaktowego i podając następujące dane: imię, nazwisko i adres e-mail. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami przez e-mail, zachowujemy przekazane przez niego dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) w celu nawiązania z nim kontaktu, prowadzenia z nim korespondencji i udzielenia odpowiedzi na jego pytania.

W ramach dzialanosci inicjatywy Daj Znak Frankfurt prowadzimy usluge Newslettera. Otrzymywanie elektronicznego Newslettera wymaga podania adresu e-mail za posrednictwem modułu dostępnego nastronie głównej. Podstawa prawna przetwarzania danych na potrzeby dostarczania uslugi Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Poprzez podanie adresu email uzytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego  danych osobowych.

Wycofanie zgody

Jeśli Użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z naszej witryny i powiązanych z nią usług, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Google (Universal) Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez firmę Google Inc. z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługę Google (Universal) Analytics wykorzystujemy, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać nasze usługi i zwiększać ich atrakcyjność dla użytkowników. Podstawą prawną korzystania z usługi Google (Universal) Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Uzytkownicy wyrazaja zgode na przetwarzanie ich danych w ramach uslugi Google Analytics za posrednictwem formularza na naszej stronie internetowej. Zgoda moze byc w kazdym czasie odwolana.

Usługa Google (Universal) Analytics wykorzystuje rozmaite metody, takie jak pliki cookie (pliki tekstowe przechowywane w komputerze Użytkownika), które umożliwiają analizowanie korzystania z witryny przez odwiedzających. Informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z witryny będą zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednak gdy adres IP Użytkownika jest poddawany anonimizacji w witrynie, przed jego przesłaniem z jednego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej do drugiego lub innych państw-sygnatariuszy Konwencji o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ulega on skróceniu. Cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google, znajdujący się w USA, a następnie poddany tam skróceniu, tylko w wyjątkowych przypadkach. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Google Tag Manager

W witrynie wykorzystywane jest narzędzie Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie firmy Google Inc. przeznaczone do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager nie korzysta z plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Narzędzie inicjuje inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli narzędzie zostało zdezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących ustawionych przez Google Tag Manager.

Google AdWords

Z Google AdWords i śledzenia konwersji korzystamy w celu pomiaru skuteczności poszczególnych reklam, ofert i funkcji. Po kliknięciu reklamy Google w komputerze Użytkownika umieszczany jest plik cookie. Plik ten nie służy do identyfikacji osób, lecz umożliwia nam określenie, czy użytkownik powrócił do witryny z daną ofertą w ciągu 30-dniowego okresu ważności pliku cookie.

Każdy klient AdWords otrzymuje osobny plik cookie. Stąd też użytkownicy nie mogą ich śledzić za pośrednictwem witryny. Informacje uzyskane z pliku cookie konwersji służy do kompilowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Używając tagu śledzenia konwersji, Google ustala łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani do witryny.

Użytkownik może na stałe wyłączyć przechowywanie plików cookie konwersji Google, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy  i https://services.google.com/sitestats/en.html.
Można też odwiedzić witrynę Network Advertising Initative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org.

Korzystanie z wtyczek YouTube

Aby móc prezentować użytkownikom klipy wideo, korzystamy między innymi z usług dostawcy YouTube. Operatorem serwisu YouTube jest spółka YouTube LLC z siedzibą przy 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. W imieniu YouTube występuje spółka Google Inc. Podstawą prawną korzystania z wtyczek YouTube jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

W witrynie wykorzystujemy wtyczki dostawcy YouTube. Po wywołaniu wtyczki nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i następuje wyświetlenie wtyczki. W ten sposób serwer YouTube jest informowany o odwiedzeniu naszej witryny. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, serwis powiąże te informacje z kontem Użytkownika. Jeśli Użytkownik korzysta z wtyczki, na przykład klikając przycisk rozpoczęcia odtwarzania, informacje te są również łączone z jego kontem. Użytkownik może zapobiec łączeniu informacji z jego kontem, jeśli przed skorzystaniem z naszej witryny wyloguje się z konta użytkownika YouTube i innych kont spółek YouTube LLC i Google Inc. oraz usunie odpowiednie pliki cookie tych spółek.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych oraz oświadczenia o ochronie prywatności danych przez YouTube (Google) można znaleźć tutaj: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych użytkowników przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego są członkowie Inicjatywy DAJ ZNAK FRANKFURT, którzy udzielają informacji i odpowiedzi na zadawane przez użytkowników pytania. Członkowie Inicjatywy zobowiązani są do zachowania poufności danych osobowych i nie udostępniania ich ani wykorzystywania w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej zgody użytkownika.

Zewnętrzni usługodawcy przetwarzający dane: 

Przy świadczeniu usług Użytkownikowi korzystamy z usługodawców zewnętrznych,  jak obsługa techniczna strony internetowej.

Usługodawcy ci przetwarzają dane Użytkownika w naszym imieniu, zgodnie z naszymi poleceniami i pod naszym nadzorem, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

W ramach prowadzenia strony internetowej korzystamy rowniez z uslug takich uslugodawcow, jak Google, YouTube oraz Facebook i w tym zakresie jestesmy wspoladministratorami danych osobowych, wspolnie z wymienionymi dostawcami mediow spolecznosciowych.  Podejmujemy sie wszelkich staran, aby zapewnić, że dane przekazywane przez Użytkownika są odpowiednio chronione zgodnie z wymaganiami unijnych przepisów o ochronie danych. Jeśli dane Użytkownika przekazywane są do krajów poza EOG, transfer jest mozliwy na podstawie decyzji o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych w panstwie trzecim lub na podstawie standardowych klauzul ochrony danych ustalonych przez Komisję Europejską .  W przypadku transferu danych osobowych do krajow nie gwarantujacych odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jak to ma miejsce w przypadku transferu do USA, dane moga byc rowniez przekazywane za wyrazna zgoda Uzytkownika, na podstawie art. 49.1 a) RODO.

Ponadto Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika wyłącznie organom władzy państwowej jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów, które zostały nałożone na te organy oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

6. OKRES, PRZEZ JAKI DANE SĄ PRZETWARZANE

Dane użytkownika przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania bądź utrzmania kontaktu, nie dłużej jednak, niż przez przez okres, przez który zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani je przechowywać. Dane osobowe użytkowników są usuwane po upływie 1 roku od ostatniego kontaktu.

7. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec nic niepożądane skutki prawne lub w niekorzystny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

8. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

8.1 Prawo dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Dostęp do informacji oznacza między innymi uzyskanie informacji – o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Administrator dostarczy Użytkownikowi na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, które Użytkownika dotyczą;

8.2 Prawo do sprostowania danych, które obejmuje również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania;

8.3 Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)  – czyli żądanie usunięcia dotyczących danych osobowych Użytkownika, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem;

8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sytuacjach określonych przez RODO w celach innych niż przechowywanie jedynie po uzyskaniu zgody;

8.5 Prawo do przenoszenia danych: pod pewnymi warunkami Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać aby te dane zostały przekazane innemu podmiotowi pełniącemu funkcję Administratora;

8.6 Prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych ze względu na przyczyny związane z jego szczególną sytuacją, a na Administratorze ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Dane kontaktowe

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy kontaktować się z przedstawicielem Inicjatywy pod adresem wskazanym w Impressum https://dajznak.blog/nota-prawna-impressum.

Organem ochrony danych osobowych właściwym dla Inicjatywy jest Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy środki organizacyjne i techniczne chroniące dane osobowe użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione. Nasze środki ochrony są zgodne z obecnym stanem wiedzy. Przede wszystkim przywiązujemy dużą wagę do poufności i zarządzania prawami dostępu do danych osobowych i zapewniamy, aby zarówno dane naszych użytkowników, jak również treść przekazywanych przez nich wiadomości nie była dostępna dla osób nieuprawnionych.

Stan na: 23.9.2020 r.


Datenschutz­erklärung

1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf dieser Website

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Analyse-Tools und Tools von Dritt­anbietern

Beim Besuch dieser Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit sogenannten Analyseprogrammen.

Detaillierte Informationen zu diesen Analyseprogrammen finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Externes Hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln.

Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.

Abschluss eines Vertrages über Auftragsverarbeitung

Um die datenschutzkonforme Verarbeitung zu gewährleisten, haben wir einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit unserem Hoster geschlossen.

3. Allgemeine Hinweise und Pflicht­informationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Daj Znak Frankfurt
c/o Barbara Lange
Kronberger str. 32
60323 Frankfurt

Telefon: +49 1793954555
E-Mail: kontakt@dajznak.blog

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Beschwerde­recht bei der zuständigen Aufsichts­behörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Recht auf Daten­übertrag­barkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Löschung und Berichtigung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

 • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
 • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

4. Datenerfassung auf dieser Website

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.

Teilweise können auch Cookies von Drittunternehmen auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite betreten (Third-Party-Cookies). Diese ermöglichen uns oder Ihnen die Nutzung bestimmter Dienstleistungen des Drittunternehmens (z.B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).

Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Websitefunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z.B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies dienen dazu, das Nutzerverhalten auszuwerten oder Werbung anzuzeigen.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs (notwendige Cookies) oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (funktionale Cookies, z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z.B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies abgefragt wurde, erfolgt die Speicherung der betreffenden Cookies ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Soweit Cookies von Drittunternehmen oder zu Analysezwecken eingesetzt werden, werden wir Sie hierüber im Rahmen dieser Datenschutzerklärung gesondert informieren und ggf. eine Einwilligung abfragen.

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL
 • Hostname des zugreifenden Rechners
 • Uhrzeit der Serveranfrage
 • IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Kommentar­funktion auf dieser Website

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.

Speicherung der IP-Adresse

Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare verfassen. Da wir Kommentare auf dieser Website nicht vor der Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können.

Abonnieren von Kommentaren

Als Nutzer der Seite können Sie nach einer Anmeldung Kommentare abonnieren. Sie erhalten eine Bestätigungsemail, um zu prüfen, ob Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. Sie können diese Funktion jederzeit über einen Link in den Info-Mails abbestellen. Die im Rahmen des Abonnierens von Kommentaren eingegebenen Daten werden in diesem Fall gelöscht; wenn Sie diese Daten für andere Zwecke und an anderer Stelle (z. B. Newsletterbestellung) an uns übermittelt haben, verbleiben diese Daten jedoch bei uns.

Speicherdauer der Kommentare

Die Kommentare und die damit verbundenen Daten (z. B. IP-Adresse) werden gespeichert und verbleiben auf dieser Website, bis der kommentierte Inhalt vollständig gelöscht wurde oder die Kommentare aus rechtlichen Gründen gelöscht werden müssen (z. B. beleidigende Kommentare).

Rechtsgrundlage

Die Speicherung der Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

5. Soziale Medien

Facebook Plugins (Like & Share-Button)

Auf dieser Website sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook integriert. Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

Die Facebook Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf dieser Website. Eine Übersicht über die Facebook Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wenn Sie diese Website besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse diese Website besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte dieser Website auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch dieser Website Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Die Verwendung der Facebook Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

6. Analyse-Tools und Werbung

IONOS Web Analytics

Diese Website nutzt die Analysedienste von IONOS-Webanalytics (im Folgenden: IONOS). Anbieter ist die 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. Im Rahmen der Analysen mit IONOS können u. a. Besucherzahlen und –verhalten (z. B. Anzahl der Seitenaufrufe, Dauer eines Webseitenbesuchs, Absprungraten), Besucherquellen (d. h., von welcher Seite der Besucher kommt), Besucherstandorte sowie technische Daten (Browser- und Betriebssystemversionen) analysiert werden. Zu diesem Zweck speichert IONOS insbesondere folgende Daten:

 • Referrer (zuvor besuchte Webseite)
 • angeforderte Webseite oder Datei
 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • verwendeter Gerätetyp
 • Uhrzeit des Zugriffs
 • IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des Zugriffs verwendet)

Die Datenerfassung erfolgt laut IONOS vollständig anonymisiert, sodass sie nicht zu einzelnen Personen zurückverfolgt werden kann. Cookies werden von IONOS-Webanalytics nicht gespeichert.

Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der statistischen Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitere Informationen zur Datenerfassung und Verarbeitung durch IONOS-Webanalytics entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von IONOS unter folgendem Link:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

7. Plugins und Tools

YouTube mit erweitertem Datenschutz

Diese Website bindet Videos der YouTube ein. Betreiber der Seiten ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube keine Informationen über die Besucher auf dieser Website speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Die Weitergabe von Daten an YouTube-Partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube – unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen – eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Sobald Sie ein YouTube-Video auf dieser Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern oder vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z.B. Device-Fingerprinting) einsetzen. Auf diese Weise kann YouTube Informationen über Besucher dieser Website erhalten. Diese Informationen werden u. a. verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen.

Gegebenenfalls können nach dem Start eines YouTube-Videos weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Diese Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Video ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adresse. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder keinen Account bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen werden an den Vimeo-Server in den USA übermittelt.

Wenn Sie in Ihrem Vimeo-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie Vimeo, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen.

Zur Wiedererkennung der Websitebesucher verwendet Vimeo Cookies bzw. vergleichbare Wiedererkennungstechnologien (z.B. Device-Fingerprinting).

Die Nutzung von Vimeo erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Vimeo verfügt über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy-Shield, der die Verarbeitung personenbezogener Daten in den USA nach EU-Standards sicherstellen soll.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse diese Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google WebFonts erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der einheitlichen Darstellung des Schriftbildes auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Quelle: e-recht24.de