Korzystanie z newslettera

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA DAJ ZNAK FRANKFURT

  1. Korzystanie z usługi Newsletter Daj Znak Frankfurt jest dobrowolne i bezpłatne. Newsletter ma charakter informacyjny.
  2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez podanie adresu e-mail za pośrednictwem modułu Newsletter na stronie głównej https://dajznak.blog/
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych na potrzeby dostarczania usługi Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Poprzez podanie adresu email użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego  danych osobowych. Adres e-mail jest wykorzystywany wyłącznie w celu dostarczania Newslettera i nie jest udostępniany jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  4. Na podany adres email automatycznie wysyłany jest link aktywacyjny subskrypcji Newslettera oraz potwierdzenie subskrypcji. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji klikając w link w wiadomości lub wysyłając zadanie usunięcia z bazy subskrybentów na adres: kontakt@dajznak.blog.
  5. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych (administratorem danych osobowych) jest inicjatywa Daj Znak Frankfurt. Wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych subskrybentów Newslettera oraz przysługujących im w związku z tym uprawnień znajdują sie w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www: https://dajznak.blog/polityka-prywatnosci-datenschutz.