Hesja bez twardego lockdownu

Najnowsze ustalenia Rządu Hesji nie przewidują twardego lockdownu do dnia 18 kwietnia 2021 roku. Poniżej zebraliśmy najnowsze informacje podsumowywujące aktualnie obowiązujące obostrzenia w związku z Covid-19.

Kontakty w przestrzeni publicznej

Nadal dozwolone z członkami własnego lub innego gospodarstwa domowego do pięciu osób, przy czym nie uwzględnia się dzieci do 14 roku życia. Pary są traktowane jako jedno gospodarstwo domowe.

Kontakty prywatne

Zalecane są ograniczenia liczbowe jak w przestrzeni publicznej.

Sprzedaż detaliczna

Punkty sprzedaży zamknięte do 18 kwietnia 2021 roku. Zakupy są możliwe na zasadzie click&collect. Nadal czynne są sklepy z artykułami codziennego użytku (supermarkety i sklepy spożywcze, drogerie itp.), centra budowlane i ogrodnicze i księgarnie.

Gastronomia i rozrywka

W dalszym ciągu zamknięte pozostaną lokale gastronomiczne (możliwy odbiór i dostawa) oraz hotele obsługujące turystów, a także teatry, opery, sale koncertowe, kina, parki rozrywki.

Sport

Dotychczasowe możliwości uprawiania sportu pozostają zachowane: do dwóch gospodarstw domowych z maksymalnie pięcioma osobami na świeżym powietrzu. Wizyty w studiach fitness są możliwe w ramach ustalonych terminów i na ściśle określonych warunkach.

Szkoły i przedszkola

Klasy od 1 do 6 mają nauczanie w trybie hybrydowym, natomiast uczniowie od klasy 7 nauczanie na odległość. Ostatnie klasy (łącznie z klasą 12) obowiązuje nauczanie bezpośrednie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do noszenia masek, także w salach lekcyjnych. Przedszkola działają regularnie z zachowaniem standardów obowiązujących w warunkach pandemii oraz o ile to możliwe, w stałych grupach.

Domy starców i domy opieki

Dla gości oraz pracowników domów starców i domów opieki obowiązkowe jest noszenie masek ochronnych. Od 1 kwietnia 2021 roku pensjonariusze mogą być odwiedzani przez maksymalnie dwie osoby dziennie. Odwiedziny są możliwe tylko po okazaniu aktualnego negatywnego testu na SARS-CoV-2. Personel jest testowany co najmniej 2 razy w tygodniu.

Ponadto otwarte pozostają

Przy zachowaniu stosownych koncepcji dotyczących zachowaniu standardów higieny są salony fryzjerskie, zakłady pielęgnacji stóp i paznokci, studia kosmetyczne oraz studia tatuażu.

Pod warunkiem wcześniejszej rejestracji gości możliwe jest otwarcie dla zwiedzających zewnętrznych terenów muzeów, zamków i pałaców, ogrodów zoologicznych oraz ogrodów botanicznych.

Powrót do Hesji z zagranicy i kawarantanna

  • POWRÓT Z OBSZARU RYZYKA – powrót z krajów zaklasyfikowanych przez RKI w momencie wjazdu jako obszar ryzyka wiąże się z 10-dniową kwarantanną; skrócenie możliwe od piątego dnia po wjeździe: zaświadczenie lekarskie lub wynik zgodnego z wymogami RKI testu na brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim, francuskim lub niemieckim (zaświadczenie/ wynik należy zachować przez dziesięć dni po wjeździe i na żądanie niezwłocznie przedłożyć właściwemu organowi ds. zdrowia).
  • POWRÓT Z OBSZARU WYSTĘPOWANIA MUTACJI WIRUSA – w przypadku powrotu z krajów występowania mutacji wirusa kwarantanna wydłuża się do 14 dni, bez możliwości jej skrócenia.
  • KWARANTANNA PO SAMODZIELNYCH TESTACH – po pozytywnym wyniku testów antygenowych do samodzielnego przeprowadzenia obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna i obowiązek niezwłocznego wykonania testu PCR. Negatywny wynik testu PCR kończy kwarantannę, pozytwny jej nie przedłuża.
  • UWAGA: POZYTYWNY WYNIK TESTU PCR oznacza kwarantannę również dla domowników, chyba że w ciągu ostatnich 3 m-cy otrzymali oni pozytywny wynik testu PCR i minął związany z nią okres kwrantanny (obowiązek kwarantanny tych osób ulega zawieszeniu do dokonania niezbędnych czynności życia codziennego).

Rozporządzenia źródłowe:

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_15.pdf

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/01_corona-quarantaeneverordnung_stand_29.03.21_barrierefrei.pdf

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *