Dzien-jezykow-ojczystych

JĘZYK POLSKI jako języka kraju pochodzenia (herkunftssprachlicher Unterrricht – HSU) to darmowe pozaszkolne nauczanie języka polskiego leżące w gestii Landu Hesja

 • w godzinach popołudniowych
 • w ciągu tygodnia
 • na terenie szkół publicznych
 • z wpisem na świadectwie

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Kto może uczestniczyć w zajęciach?

W zajęciach HSU może uczestniczyć każde dziecko uczęszczające do szkoły na terenie Hesji, ze znajomością co najmniej podstaw języka odziedziczonego, uczęszczających w swoich szkołach do klas 1 – 10 (w przypadku szkół międzynarodowych do klas odpowiadających temu przedziałowi). Nauka języka odziedziczonego jest przedmiotem dodatkowym i w związku z tym jest nieobowiązkowa.

Czy dzieci uczęszczające do szkół prywatnych mogą uczestniczyć w zajęciach?

Tak, nie ma tutaj ograniczeń.

Czy są to tzw. szkolne AG (Arbeitsgemeinschaften)?

Nie, szkoły w których odbywają się zajęcia nie proponują lekcji HSU jako własnego formatu AG, udostępniają jedynie pomieszczenia do przeprowadzenia lekcji w systemie HSU. Szkoły te nie są też odpowiedzialne za te zajęcia, dlatego przepływ informacji w danej szkole o formacie HSU może być nikły. Radzimy kontaktować się z Barbarą Lange blange@dajznak.blog

Czy za udział w zajęciach HSU dzieci otrzymują oceny?

Nie, oceny nie są wystawiane. Dzieci otrzymują natomiast adnotacje na świadectwie szkolnym: zaliczone (teilgenommen, tg), zaliczone z wyróżnieniem (mit Erfolg teilgenommen, mEtg) lub zaliczone ze szczególnym wyróżnieniem (mit gutem Erfolg teilgenommen, mgEtg). Uczniowie klas 1 i 2 otrzymują wzmiankę na świadectwie.

Czy możliwe jest dodatkowo uzyskanie certyfikatu językowego?

Hesja umożliwiała dawniej w ramach systemu HSU egzaminy i certyfikaty językowe TELC. Obecnie pracuje się nad stworzeniem nowego systemu oficjalnych egzaminów i cetryfikatów. Mogą one poprawiać szanse np. na rynku pracy.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się przy szkołach, które udostępniły pomieszczenia do prowadzenia lekcji.

Wg oficjalnych wypowiedzi ze strony landu Hesj powinny to być „centralnie położone szkoły”. Spis tych szkół znajduje się w internecie pod następującym linkiem: Angebotene Sprachen und Unterrichtsstandorte | Staatliche Schulämter in Hessen

Proponowana szkoła jest za daleko, moje dziecko nie da czasowo  rady dojechać na zajęcia. Co mogę zrobić?

Wg oficjalnych wypowiedzi ze strony landu Hesji zajęcia odbywają się w szkołach położonych centralnie. Prosimy o kontakt, jeśli proponowane w Państwa okolicy zajęcia odbywają się na peryferiach, w szkołach o ewidentnie gorszym połączeniu komunikacyjnym niż pozostałe szkoły. kontakt@dajznak.blog

W mojej miejscowości j. polski w systemie HSU nie jest proponowany. Co mogę zrobić?

Grupy nie są tworzone przez Land Hesji automatycznie, tylko według zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców. Jeśli dziecko nie ma możliwości dojazdu do najbliższej szkoły z zajęciami HSU, można zainicjować powstanie grupy w Państwa miejscowości – do tego musi się zebrać grupa chętnych powyżej 10 osób. Mimimalna ilość dzieci w grupie to 10 osób, do utworzenia grupy może być wymagane 12-15 zgłoszeń. Jeśli są Państwo w stanie zebrać grupę dzieci zainteresowanych lekcjami HSU w Państwa miejscowości, prosimy o kontakt: blange@dajznak.blog

Kiedy i gdzie zgłosić dziecko?

W przyszłym roku szkolnym 2022/23 zgłoszenia należy składać do 30.09.2022. Proszę wybrać szkołę pod podanym linkiem LINK i wypełnić formularz. Formularz można wysłać mailowo na adres: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de

Jestem polonistką, ukończyłam studia w Polsce. Czy mogę uczyć w systemie HSU?

Tak, do nauczania w systemie HSU nie jest wymagane niemieckie wykształcenie. Prosimy o kontakt: blange@dajznak.blog

Co w kontekście HSU może dla nas jako rodziców i dzieci zrobić Daj Znak?

Daj Znak może, dzięki mandatowi we Frankfurckiej Radzie Obcokrajowców (KAV) – Barbara Lange, za pośrednictwem swojej listy

 • proponować inicjatywy polityczne oraz składać interpelacje mające na celu strukturalne zabezpieczenie, kontrolę i poprawę funkcjonowania systemu HSU.
 • współpracować w tym kontekście z innymi listami i partiami obecnymi w Radzie Obcokrajowców, Radzie Miasta, Parlamencie Hesji (Landtagu)
 • oraz z Landową Radą Obcokrajowców (agah – Landesausländerbeirat).

Co w kontekście HSU może dla nas jako rodziców i dzieci zrobić Landesinitiative Polnischsprachiger Eltern und Familien Hessen (LPEF)? 

 • LPEF reprezentuje interesy dzieci i rodziców w ramach funkcjonowania systemu HSU na szczeblu landowym. Ma możliwość oddolnego wpływu na strukturalne zabezpieczenie i poprawę funkcjonowania systemu HSU w Hesji.
 • Koordynuje po stronie polonijnej (rodziny, dzieci, nauczyciele) funkcjonowanie HSU, udziela informacji, zbiera uwagi i statystyki przydatne do rozmów na szczeblu landowym
 • Jako stowarzyszenie stanowi strukturę do działań integracyjnych i projektowych na rzecz społeczności HSU – dzieci, rodzice, nauczyciele  (wycieczki, spotkania z autorem itp.).

HESJA  – Język polski jako język obcy

JĘZYK POLSKI jako język obcy to szkolne nauczanie języka polskiego leżące w gestii Landu Hesja

 • możliwe od 2021/22 dzięki uznaniu w Hesji języka polskiego jako język obcy
 • w ramach regularnych lekcji w trybie dziennym
 • możliwe od postaw (tzw. neubeginnende Fremdsprache)
 • tylko dla uczniów szkoły proponującej dane zajęcia (obecnie tylko jedna szkoła w Hesji – TSO)
 • z oceną na świadectwie
 • w przypadku TSO jako język obcy na maturze

NAJCZESCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

W których szkołach można się uczyć języka polskiego jako obcego?

Teoretycznie każda szkoła może zaoferować lekcje j. polskiego jako język obcy. Na dzień dzisiejszy tylko jedna szkoła w Hesji wprowadziła ten język do swojego profilu – Toni Sender Schule we Frankfurcie (TSO- Toni-Sender-Oberstufe), była nazwa: NGO (Neue Gymnasiale Oberstufe).

Kto może składać podania do TSO?

TSO to nauka po 10. klasie (gymnasiale Oberstufe). Młodzież może składać podania w 10. klasie po pierwszym półroczu, można się też ubiegać się o przyjęcie po zakończeniu roku szkolnego. 

Jakie są formalne warunki przyjęcia do TSO?

 • Młodzież ze szkół bez własnej „Oberstufe” składają tylko podanie o przyjęcie (Aufnahmeformular der abgebenden Schule).
 • Młodzież z pozostałych szkół składają: własne podanie (Bewerbungsschreiben), podanie (Aufnahmeantrag) ze strony TSO, tabelaryczny życiorys, kopie świadectw od klasy 9 (w przypadku G8: od ósmej klasy) 

Z jakich szkół można przejść do TSO?

Do TSO można przejść z gimnazjum, z tzw. Gesamtschule oraz po tzw. Realschule.

Jakie są warunki przejścia do TSO po zakończeniu tzw. Realschule?

Żeby móc uczyć się w TSO po zakończeniu tzw. Realschule uczeń/uczennica musi

 • wykazać odpowiednią średnią ocen – tzw. qualifizierter Realschulabschluss (ogólna średnia ocen od 3, przy czym z żadnego z przedmiotów: j. niemiecki, matematyka, j. angielski nie można mieć oceny niższej niż 3)
 • przedstawić polecenie przejścia do gimnazjum ze swojej szkoły (Realschule)

Nie osiągam po pierwszym półroczu ostatniej klasy Realschule wymaganej średniej, ale mam możliwość osiągnąć ją na koniec roku szkolnego. Czy to pomoże?

Tak, o przyjęcie do TSO można się też ubiegać się po zakończeniu roku szkolnego. Proszę też pamiętać o wymaganym poleceniu przejścia do gimnazjum ze swojej szkoły (Realschule).

Wechsel der Sprachenfolge HESJA  – specjalna oferta dla dzieci, które przyjechały do Niemiec nie wcześniej niż dwa lata temu 

Dla dzieci, które przyjechały do Niemiec nie dalej niż dwa lata temu istnieje możliwość „zamiany”  języka obcego innego niż angielski na język polski. 

W praktyce oznacza to, iż dziecko uczęszczając do swojej szkoły, równolegle w trybie indywidualnym uczy się języka polskiego przy szkole TSO, zamiast „zamienionego” języka obowiązkowego w swojej pierwotnej szkole. Możliwe jest w ramach tego formatu również zdawanie języka polskiego na maturze. W razie pytań prosimy o kontakt: blange@dajznak.blog


By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *