Język polski w szkole

Frankfurt: nowe możliwości dla naszych dzieci, język polski jako drugi język obcy w szkole i na świadectwie maturalnym – język polski w szkole.

Język polski w szkole. We Frankfurcie pojawiła się właśnie nowa możliwość nauki języka polskiego. Frankfurckie gimnazjum „Neue Gymnasiale Oberstufe” (NGO) jako pierwsza szkoła w Hesji proponuje od następnego roku szkolnego 2021/22 naukę języka polskiego, jako nowo rozpoczęty język obcy. Oznacza to naukę przez trzy ostatnie lata gimnazjum i ocenę na świadectwie maturalnym. Szkoła NGO zamierza również zintensyfikować wymianę kulturalną pomiędzy miastami partnerskimi Frankfurtem i Krakowem.

NABÓR DO NGO TRWA

O miejsce w klasie z językiem polskim mogą ubiegać się wszyscy uczniowie uprawnieni do nauki w systemie gimnazjalnym. Dotyczy to również – i dla tych uczniów oferta NGO może być szczególnie ciekawa – absolwentów tzw. Realschule, którzy uzyskali na koniec 10 klasy tzw. świadectwo kwalifikujące (qualifizierter Realschulabschluss).

CO TO JEST „QUALIFIZIERTER REALSCHULABSCHLUSS” Przyznanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (Realschulabschluss) w formie dyplomu kwalifikacyjnego (qualifizierter Realschulabschluss) jest możliwe jeżli średnia ocen z przedmiotów: język niemiecki, matematyka i pierwszy język obcy, jak również z pozostałych przedmiotów, obliczona na podstawie ocen końcowych, jest w każdym przypadku lepsza niż dostateczna (< 3,0).

Dalszych informacji można uzyskać:

– u Pani Barbary Lange, członkini grupy roboczej dot. j. polskiego jako języka obcego: kontakt@dajznak.blog

   –  pisząc do szkoły NGO (pytania można kierować również w j. polskim) na adres: poststelle.neue-gymnasiale-oberstufe@stadt-frankfurt.de

SPECJALNA OFERTA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY MIESZKAJĄ W NIEMCZECH KRÓCEJ NIŻ DWA LATA  – „WECHSEL DER SPRACHENFOLGE”

Przy tej okazji warto wspomnieć o szczególnej ofercie dla uczniów, którzy niedawno przyjechali do Niemiec  – w trybie indywidualnym możliwa jest zamiana języka obcego na język polski.   

NGO oferuje dla uczniów zewnętrznych międzyrocznikowy kurs języka polskiego (faza wstępna i obie fazy kwalifikacyjne). Członkowie programu mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Dalszych informacji można uzyskać:

– u Pani Barbary Lange, członkini grupy roboczej dot. j. polskiego jako języka obcego: kontakt@dajznak.blog

   –  pisząc do szkoły NGO (pytania można kierować również w j. polskim) na adres: poststelle.neue-gymnasiale-oberstufe@stadt-frankfurt.de     

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *