Szukacie dla siebie lub waszych dzieci pracy w służbach mundurowych?

Na naszym blogu zebraliśmy możliwości kształcenia/zdobywania zawodu oraz samej pracy w zawodowej straży pożarnej we Frankfurcie

CO JEST MOŻLIWE? TRZY STOPNIE SLUŻBY:

Służba średniego szczebla

Służba pożarnicza średniego szczebla składa się przede wszystkim ze strażaków operacyjnych. Pracownicy tego
szczebla tworzą fundament zawodowej straży pożarnej. Po 18-miesięcznym okresie szkolenia strażacy działają
prawie wyłącznie w służbie operacyjnej w klasycznym rozumieniu ogólnej deklaracji misji straży pożarnej.
Ponadto strażacy średniego szczebla są w większości przypadków zatrudniani również w miejskiej służbie
ratowniczej. W czasie, gdy nie ma wezwań do służby, dbają oni o to, by wozy strażackie oraz skomplikowany
technicznie sprzęt ratowniczy były utrzymywane w dobrym stanie i serwisowany, tak aby nie zawiódł podczas
akcji ratowniczej. Ci, którzy sprawdzili się w służbie średniego szczebla i pomyślnie przeszli specjalną procedurę
selekcyjną, mogą awansować do służby pożarniczej wyższego szczebla.

Wymagania dotyczące rekrutacji

 • Minimalny wiek 18 lat, maksymalny 35 lat, co najmniej świadectwo ukończenia szkoły głównej (tzw. Hauptschulabschuss) i wykształcenie zawodowe w uznanym zawodzie zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym lub ogólne wykształcenie wyższe, wykształcenie techniczne lub świadectwo ukończenia szkoły technicznej, wykształcenie techniczne w wojsku, policji lub porównywalnych organizacjach w dziedzinie odpowiadającej ścieżce kariery zawodowej.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Pomyślnie zaliczony egzamin teoretyczny, praktycznych i sprawnościowy.
 • Srebrna niemiecka odznaka pływacka (dowód należy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej).
 • Predyspozycje zdrowotne.

Służba wyższego szczebla

Oprócz strażaków, którzy awansowali ze służby średniego szczebla, w służbie pożarniczej wyższego szczebla spotyka się najczęściej inżynierów oraz absolwentów innych kierunków ścisłych. Pracownicy tej grupy zawodowej tworzą „średnią kadrę kierowniczą” straży pożarnej i wykonują zadania związane z kierowaniem i zarządzaniem. Oprócz pełnienia funkcji komendanta straży lub oddziału, są oni przede wszystkim oddelegowani do różnych specjalistycznych oddziałów, gdzie wykonują ważne zadania w celu utrzymania złożonych i wymagających działań straży pożarnej. Często koledzy z wyższymi stopniami zawodowymi pełnią służbę łączoną; w normalnej służbie dziennej pracują w swoich dziedzinach specjalistycznych, dodatkowo są oddelegowywani jako służba dowodzenia w sytuacjach kryzysowych średniej skali. Połączenie działań administracyjnych i operacyjnych oferuje zatem ciągłe urozmaicenie w codziennej służbie.


Wymagania dotyczące rekrutacji:

 • Ukończone studia licencjackie lub równoważne w dziedzinie odpowiedniej dla służby pożarniczej (np. inżynieria lądowa, inżynieria mechaniczna, elektrotechnika, chemia, inżynieria bezpieczeństwa lub medycyna; można zapytać o przydatność innych kierunków studiów).
 • Pomyślnie zaliczony egzamin teoretyczny, praktycznych i sprawnościowy.
 • Predyspozycje zdrowotne.
 • Maksymalny wiek 40 lat.

Służba najwyższego szczebla

Do służby pożarniczej najwyższego szczebla trafiają absolwenci uczelni techniczno-naukowych. Stanowią oni „wyższe kierownictwo” zawodowej straży pożarnej. Pracownicy najwyższego szczebla służby pożarniczej sprawują najczęściej funkcje naczelników działów i naczelników straży pożarnej.

Urzędnicy służby cywilnej najwyższego szczebla nie pracują jednak wyłącznie w zawodowej straży pożarnej. Mogą być również zatrudniani w innych dziedzinach bezpieczeństwa publicznego, np. jako kadra kierownicza w ministerstwach. Ich zadaniem w zawodowej straży pożarnej jest przede wszystkim kierowanie wyspecjalizowanymi działami wraz z powiązanymi działaniami w zakresie zarządzania personelem. Ponadto sprawują funkcje kierownicze w sztabie kierowniczym, w zarządach lub komisjach do spraw wsparcia krajowej straży pożarnej. Poza tymi czysto administracyjnymi działaniami urzędnicy służby cywilnej najwyższego szczebla sprawują funkcje kierowników operacyjnych w złożonych i zakrojonych na szeroką skalę sytuacjach kryzysowych oraz koordynują działania operacyjne na miejscu.


Wymagania dotyczące rekrutacji:

 • Maksymalny wiek 40 lat
 • Ukończone studia magisterskie lub równoważne studia na kierunku odpowiednim dla służby pożarniczej (np. inżynieria lądowa, inżynieria mechaniczna, elektrotechnika, chemia, inżynieria bezpieczeństwa lub medycyna; można zapytać o przydatność innych kierunków studiów).
 • Rekomendacja Centrum Informacyjno-Doradczego ds. Szkoleń Zawodowej Straży Pożarnej (Ibsen)
 • Związku Miast Niemieckich.
 • Pomyślnie zaliczony egzamin teoretyczny, praktycznych i sprawnościowy.
 • Predyspozycje zdrowotne.

Nauka w zawodzie strażaka zakładowej straży pożarnej

Nauka w zawodzie strażaka zakładowej straży pożarnej trwa trzy lata i jest podzielone na dwie części. Zaczyna się od ścisłego szkolenia w rzemiośle, a kończy na szkoleniu w straży pożarnej i ratownictwie. W ciągu pierwszych półtora roku nauki zdobywa się umiejętności manualne w zakresie obróbki metalu i elektrotechniki, obróbki drewna, hydrauliki, ogrzewania i klimatyzacji. Ponadto nabywa się wiedzę z zakresu organizacji pracy, przygotowywania i korzystania z dokumentacji technicznej oraz systemów komunikacyjnych i informacyjnych.
Kolejne półtora roku to szkolenie w zakresie pożarnictwa i ratownictwa. Oprócz podstaw prawnych nabywa się wiedzę i umiejętności z zakresu technik pożarniczych i ratowniczych, a także działań ratowniczo-gaśniczych (np. działania z materiałami niebezpiecznymi i pomoc techniczna). Nauka zawodu kończy się egzaminem IHK.

Zadania:

Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed zagrożeniami, gaszenie pożarów, pomoc techniczna i ratownictwo.


Wymagania dotyczące rekrutacji:

 • Minimalny wiek: 17 lat (w dniu rekrutacji).
 • Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły głównej.
 • Pomyślnie zaliczony egzamin teoretyczny, praktycznych i sprawnościowy.
 • Srebrna niemiecka odznaka pływacka (dowód należy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej).
 • Predyspozycje zdrowotne (brak chorób dróg oddechowych, zdolność do zdobycia uprawnień prawa jazdy kategorii CE).
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Uzdolnienia i zainteresowanie techniczne.
 • Sprawność manualna.
 • Kompetencje międzykulturowe.


By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *