„Uroczystości w Sali Cesarskiej Ratusza (Römer)”

Wczoraj Frankfurt wspominał 82. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę i wybuchu II wojny światowej. W Sali Cesarskiej frankfurckiego Ratusza obchody otworzył i przemawiał nadburmistrz Peter Feldmann. Julia Röttjer z Deutsches-Polen Institut Darmstadt nawiązała do martyrium polskich ofiar frankfurckiego obozu koncentracyjnego KZ-Katzbach. O historycznym uwarunkowaniu polskich dążeń do wolności i suwerenności mówił do uczestników ks. Dr. Hermann Düringer – przewodniczący stowarzyszenia od lat organizującego obchody – Zeichen der Hoffnung e.V.

Stowarzyszenie Znaki Nadziei e.V. (Zeichen der Hoffnung)

Stowarzyszenie „Znaki Nadziei” powstało ponad 40 lat temu z inicjatywy Kościoła ewangelickiego. Członkowie stowaryzsyenia pomagają Polakom, byłym więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych – wspierają ich materialnie, sponsorują pobyty rehabilitacyjne a także opiekę na starość. W niemieckich szkołach regularnie przeprowadzają spotkania uczniów ze świadkami historii, dyskusje i wykłady na temat relacji polsko-niemieckich, organizują wyjazdy wolontariackie do Polski. Dzięki tym realnym gestom od 1977 roku przyczyniają się do budowania wspólnej, lepszej przyszłości i dobrych relacji między Polakami i Niemcami.

Więcej o stowarzyszeniu Znaki Nadziei: http://www.zeichen-der-hoffnung.jimdo.com/

„Uroczystości na Cmentarzu Głównym we Frankfurcie”

Po uroczystości w Ratuszu uczestnicy udali się na Cmentarz Główny, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach polskich ofiar II WŚ. Gościom polskim i niemieckim, rodzinom z dziećmi z Frankfurtu i okolic oraz nauczycielkom polskiej szkoły Eschborn towarzyszyła Konsul Anita Mikołajczak, która przypomniała, że pierwszy nagrobek ofiarom wojny ufundowali Rodacy, którzy ją sami przeżyli. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i upamiętnienie tej cząstki polskiej historii we Frankfurcie!

„Polskie miejsca pamięci we Frankfurcie”

Cztery razy w roku można w gronie Polonii upamiętnić polskie ofiary II Wojny Światowej we Frankfurcie: 

08.05

01.08

01.09

01.11

NEWSLETTER

Daj Znak informuje o zbliżających się każdorazowo obchodach: na mediach społecznościowych, stronie internetowej oraz w postaci NEWSLETTER

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *