Posiedzenie Komisji ds. Edukacji

Na posiedzeniu Komisji miejskiej ds. Edukacji #Bildungsausschuss mowa była o finansowaniu Sprach-Kitas. Po o tym jak rząd federalny przedłużył o pół roku finansowanie „Sprach-Kitas”* Hesja przejęła finansowanie na rok 2023 i 2024. We Frankfurcie dotyczy to ponad 80 placówek. Niezbędna infrastruktura zostaje w ten sposób zachowana. Stoimy na stanowisku, że gminy powinny lobbować za dalszym finansowaniem, aby zapewnić stałe wsparcie językowe w języku niemieckim i zlikwidować istniejące zaległości w edukacji w języku niemieckim.

*Co to jest Sprach-Kita?

W ramach programu federalnego „Sprach-Kitas” promowana jest edukacja językowa najmłodszych dzieci w placówkach opieki dziennej – przedszkolach, żłobkach i świetlicach (KITA). W programie federalnym Sprach-Kita placówki są wzmacniane przez dodatkowych specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie edukacji językowej, którzy pracują bezpośrednio w KITA. Doradzają, towarzyszą i wspierają KITA w dalszym rozwoju edukacji językowej zintegrowanej z życiem codziennym. Ponadto w ramach programu finansowany jest dodatkowy program doradczy, który ma za zadanie wspierać rozwój jakości edukacji językowej w placówkach.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o ECB SCHOOL: „Szkoła, która miała się otworzyć na świat zewnętrzny, na planach wygląda jak twierdza”. Zmagania o tereny (w tym 44 ogrody działkowe) trwają. Architekt dr Wenz przedstawił studium wykonalności dla planowanej szkoły ECB.

Posiedzenie Rady Miasta Frankfurtu

Na posiedzeniu nie znaleziono rozwiązania dla warunków panujących w rejonie frankfurckiego dworca głównego. Żaden z wniosków dot. dzielnicy dworcowej (Bahnhofsviertel) nie został przyjęty – po długich dyskusjach wnioski odroczono. Jak to powiedział znany polityk na wspomnianym posiedzeniu 'Dzielnica dworcowa to nie porażka, to tylko nie jest całkowity sukces.’

Donosimy z posiedzeń
Posiedzenie Rady Miasta Frankfurtu 15.12.2022

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym cyklem postów „Donosimy z posiedzeń”, więcej na temat polityki lokalnej Frankfurtu znajduje się tutaj.

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *