Hesja szkoły i opieka nad dziećmi styczeń 2021

Wraz z przedłużeniem lockdownu pojawiło się sporo kwestii związanych nie tylko ze szkołą i opieką nad dziećmi, ale również z rekompensatami dla rodziców, poszerzonym zasiłkiem chorobowym oraz tzw. „urlopem koronowym”. Nasz dzisiejszy post poświęcony jest właśnie tym sprawom.

Żłobki, przedszkola, świetlice szkolne – sytuacja do 31.01.2021

Land Hesji postanowił, że wszystkie dzienne placówki wychowawcze dla dzieci tj. żłobki, przedszkola i świetlice szkolne pozostają otwarte dla wszystkich dzieci, natomiast decyzję po posłaniu dziecka do placówki podejmują rodzice. Aby ułatwić organizację opieki nad dziećmi w stałych grupach wszystkie, frankfurckie przedszkola od środy, 13.01.21 redukują godziny otwarcia do 7 godzin dziennie.

Frankfurckie żłobki i przedszkola w porozumieniu z radami rodziców będą podejmować decyzję o godzinach otwarcia placówek: od 08:00-15:00 lub 09:00-16:00.

Świetlice szkolne (tzw. Horty) zostają otwarte od 11.30 do 16.00. Uczniowie mają mieć możliwość skorzystania z oferty w szkołach do godziny 11.30. Prowadzący instytucje mają swobodę w ustalaniu godzin otwarcia przy koordynacji z przedstawicielami rodziców na miejscu.

Hesja – szkoły i opieka nad dziećmi 11.01 do 31.01

Uczniowie klas 1 – 6

Klasy 1- 6 zostają zwolnione z obowiązku udziału w zajęciach stacjonarnych; uczniowie powinni w miarę możliwości pozostać w domach i tam spełniać obowiązek szkolny. List heskiego ministra kultury wspomina możliwość zapisania dziecka na zajęcia lub wyrejestrowania go z zajęć do piątku rano ze skutkiem od nowego tygodnia szkolnego.

Uczniowie klas pow. 7

Dla uczniów klas pow. 7, z wyjątkiem klas końcowych, przewidziany jest wyłącznie udział w lekcjach zdalnych.

Świetlice

Przewidziane są dla uczniów uczęszczających na zajęcia stacjonarne

Oceny, egzaminy końcowe

Oceny za pierwsze półrocze będą oparte o wyniki ocen za prace pisemne, ustne i inne wystawionych do dnia zawieszenia obowiązkowej obecności w szkole dn. 16 grudnia 2020 r. Testy klasowe, egzaminy i inne egzaminy nie będą odbywać się w okresie nauki na odległość, z wyjątkiem tych, których nie można odłożyć na egzamin maturalny w 2021 roku. Oznacza to, że egzaminy pisemne zaplanowane na styczeń, które są istotne dla ocen zawartych w sprawozdaniach końcowych (np. egzaminy w I i III kwartale, które są zawarte w klasie Abitur) mogą być pisane od 11 stycznia 2021 r., podczas obecności w szkole, z zachowaniem zasad odstępów i higieny. Klasówki i egzaminy w pozostałych klasach nie będą brane pod uwagę, ale mogą być zrekompensowane przez wyniki zastępcze.

Dotyczy to również końcowych lat nauki w szkołach alternatywnych. W przypadku wszystkich egzaminów końcowych, które mają się odbyć w tym roku, w szczególności matury (Abitur), zostanie zapewnione, że przedmiotem egzaminu będą tylko te treści nauczania, które zostały rzeczywiście nauczone.

Szkolna pomoc psychologiczna

W razie potrzeby możliwy jest kontakt z psychologami szkolnymi, którzy doradzają w trudnych sytuacjach i udzielają ważnych wskazówek dotyczących wspólnego spędzania czasu w domu.

Pod tym linkiem Heskiego Min. Edukacji znajdziesz odpowiednie numery telefonów.

UWAGA! Należy pamiętać, że oprócz przepisów wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Hesji, w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej, w przypadku szkół mogą być podejmowane różne kroki na poziomie lokalnym, takie jak nakazy kwarantanny lub czasowe zamknięcia szkół (np. przez sanepidy).

Przy sporządzaniu tych informacji korzystaliśmy z informacji umieszczonych przez Heskie Ministerstwo Edukacji.

67% wynagrodzenia netto (pracownicy najemni i zatrudnieni)

Odszkodowanie/rekompensata dla rodziców zgodnie z § 56 Absatz 1a IfSG (ustawa ważna do 31.03.2021).

Każdy rodzic, który doznał utraty pensji poprzez przejściową niemożność pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem może ubiegać się o odszkodowanie w wymiarze do dziesięciu dni w roku (20 dni dla rodziców samotnie wychowujących dzieci).

Warunki, które muszą być spełnione łącznie:

  • Opieka w domu nad dzieckiem do 12 roku życia (chyba, że dziecko jest niepełnosprawne i zdane na pomoc zgodnie z SGBV)
  • Zamknięcie szkoły lub zawieszenie obowiązku uczęszczania na zajęcia lub przedłużenie/zarządzenie ferii szkolnych lub obowiązek izolacji dziecka (Absonderung) lub poddanie się prośbie, by dzieci szkolne/przedszkolne pozostały w domu
  • Przejściowa niemożność pracy z powodu sprawowania opieki i utrata wynagrodzenia z tego powodu
  • Brak dostępu do alternatywnej opieki nad dzieckiem

Wysokość rekompensaty

Rekompensata wynosi 67% utraconych zarobków poniesionych przez zainteresowanego pracownika najemnego (lub samozatrudnionego), do maksymalnej wysokości 2.016 euro miesięcznie za pełny miesiąc.

Za jaki okres można ubiegać się o rekompensatę

Od 30.03.2020 z tym, że podanie można składać tylko w ciągu roku od daty ustania izolacji lub po zakończeniu tymczasowego zamknięcia lub zawieszenia obowiązku uczęszczania na zajęcia stacjonarne.

Wypłata rekompensaty

W przypadku pracowników, pracodawca wypłaca odszkodowanie za maksymalnie sześć tygodni. Pracodawca może wnioskować o zwrot kosztów do właściwego organu wyznaczonego przez kraje związkowe. Pracodawcy mają również możliwość wnioskowania do organu o wypłatę zaliczki. Wniosek o pozostały okres uprawnienia (maksymalnie do dziesięciu tygodni dla każdego pracującego rodzica lub do dwudziestu tygodni, jeśli opieka lub pielęgnacja jest świadczona samodzielnie) musi zostać złożony bezpośrednio do właściwego organu lokalnego.

Więcej na temat podań na stronie dot. odszkodowań.

Szczegóły, pytania i odpowiedzi na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Zwiększony wymiar zasiłku chorobowego dla dzieci

Każdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem w domu może ubiegać się o zasiłek chorobowy na dziecko w wymiarze do dziesięciu dni rocznie. Uprawnienie to będzie miało również zastosowanie w przypadkach, gdy opieka nad dzieckiem w domu jest wymagana, ponieważ szkoła lub przedszkole, klasa lub grupa jest zamknięta z powodu pandemii lub z powodu zawieszenia obowiązkowego uczęszczania na zajęcia lub ograniczenia dostępu do opieki nad dzieckiem.

Podwojenie wymiary i brak podstawy prawnej

Zgodnie z uchwałą landowo-rządowa z zeszłego wtorku, wymiar zasiłku chorobowego na dziecko ma być podwojony i liczyć łącznie 20 dni rocznie (i odpowiednio 20 dodatkowych dni dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, czyli łącznie 40). Konieczna jest tu jeszcze podstawa prawna w formie ustawy federalnej, oczekiwania w przyszłym tygodniu.

Wypłata zasiłku

Zasiłek chorobowy dla dzieci jest z reguły wypłacany przez ustawową kasę chorych, jeśli rodzice nie mogą iść do pracy, ponieważ opiekują się chorym dzieckiem. Stanowi on 90% zysku netto. Według zapowiedzi polityków ma to też dotyczyć ubezpieczonych przez prywatną kasę chorych.

Uwaga! Brak informacji o praktycznym zastosowaniu zapowiedzianych instrumentów. Za wykonanie rozporządzenia odpowiedzialne są kraje związkowe.

Specjalny urlop koronowy

Ponadto, rodzice mogą ubiegać się o specjalny „urlop koronowy”. Dotyczy to rodziców, którzy nie mają możliwości opieki nad swoimi dziećmi w czasie blokady.

DAJ ZNAK_Avatar

By Barbara Lange

Daj Znak Frankfurt to wolontariusze, którzy tworzą we Frankfurcie nad Menem dwie polskie listy o nazwie "DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt" na wybory 14 marca 2021 r.:
📌 kandydatów do Rady Obcokrajowców (Ausländerbeirat, KAV)
📌 kandydatów do Rady Miasta (Stadtverordnetenversammlung).
Jeśli możesz głosować we Frankfurcie, możesz pomóc stworzyć polską reprezentację:
📝 Popierając nasze listy;
📩 Zgłaszając się na głosowanie korespondencyjne.

💬 SZCZEGÓŁY, PYTANIA: kontakt@dajznak.blog

„Daj Znak. Te wybory to nasza sprawa”🇵🇱

3 thoughts on “Hesja: szkoły i opieka nad dziećmi 11.01 do 31.01”
  1. Witajcie, cieszę się że wreszcie znalazłem jakiś zwięzły opis po polsku, niestety jest od dla mnie nadal niezrozumiały tzn. w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym (KITA), nadal nie rozumiem który z tych opisanych urlopów/odszkodowań mogę skorzystać.

    1. Cześć, dziękujemy za wiadomość. Najlepiej zacząć od Kinderkrankengeld, bo to 90% wynagrodzenia, a jeśli nie spełni się warunków, można wnioskować o rekompensatę – (67%), Sonderurlaub to już ostateczność. Proszę się zapoznać z informacjami zamieszczonymi pod linkami załączonymi w artykule i porozmawiać z pracodawcą – w razie dalszych pytań lub wątpliwości, proszę sie do nas ponownie zgłosić 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *