Hesja lockdown przedłużony

Po ostatniej konferencji rządu federalnego oraz premierów landów rząd Hesji podjął stosowne decyzje dotyczące walki z koronawirusem. Mimo że działania podjęte do tej pory okazały się skuteczne, to jednak liczba nowych infekcji jest nadal zbyt wysoka. W obawie przed trzecią falą koronawirusa oraz jego nową mutacją rozprzestrzeniającą się w Wielkiej Brytanii obowiązujący dotychczas lockdown zostaje przedłużony do 14 lutego 2021 r. oraz rozszerzony o kolejne obostrzenia.

Co obowiązuje od 23 stycznia?

Rygor dotyczący noszenia masek w środkach komunikacji publicznej, sklepach oraz podczas nabożeństw

W środkach komunikacji publicznej oraz sklepach, gdzie nie zawsze możliwe jest zachowanie minimalnego odstępu, obowiązkowe będzie noszenie tzw. masek medycznych, czy masek FFP2 lub operacyjnych, które w przeciwieństwie do masek materiałowych chronią lepiej przed przenoszeniem wirusa.

Wymóg noszenia masek obowiązuje również podczas nabożeństw. Konieczne jest także zachowanie minimalnego odstępu 1,5 metra. Wspólny śpiew podczas nabożeństwa – pomimo wymogu maski — jest zabroniony.

Land Hesji przekaże także milion masek medycznych organizacjom charytatywnym, aby mogły je rozdawać wśród potrzebujących.

Szkoły i przedszkola

W Hesji regulacje dotyczące szkół i opieki nad dziećmi pozostają bez większych zmian. Uczniowie do 6 klasy włącznie powinni w miarę możliwości pozostać w domach. Od klasy 7, z wyjątkiem klas końcowych, zajęcia lekcyjne odbywają się na odległość.

W przypadku przedszkoli rodzice — o ile to możliwe – powinni opiekować się dziećmi w domu. Dozwolone jest również łączenie się maksymalnie trzech rodzin w celu utworzenia wspólnot opiekuńczych.

Aby ułatwić rodzicom opiekę nad dziećmi w domu, podniesiono zasiłek chorobowy na dzieci (Kinderkrankengeld). Oznacza to, że w tym roku każdy rodzic ma prawo do opieki nad dzieckiem w domu przez 20 dni (poprzednio: 10 dni) oraz do pobierania zasiłku chorobowego na dziecko. Obowiązuje to nie tylko w przypadku choroby dziecka, ale także wtedy, gdy przedszkola i szkoły są otwarte tylko w ograniczonym zakresie, a rodzice mają problem ze znalezieniem opieki.

Homeoffice

W związku z pandemią konieczne jest również dalsze ograniczanie istotnych pod kątem epidemiologicznym kontaktów w kontekście zawodowym. W tym celu Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych wyda rozporządzenie obowiązujące do 15 marca 2021 r., zgodnie z którym pracodawcy w miarę możliwości muszą umożliwiać pracownikom pracę w trybie domowym, o ile pozwala na to działalność firmy.

Hesja lockdown przedłużony_homeoffice

Domy seniora i placówki opieki

Wizyty w domach seniora i placówkach opieki możliwe są wyłącznie po przedstawieniu negatywnego testu na koronawirusa.

Obostrzenia dotyczące kwarantanny dla osób przybywających z obszarów występowania mutacji wirusa

Osoby przybywające do Hesji z obszarów występowania mutacji koronawirusa muszą udać się niezwłocznie na kwarantannę. Test kończący kwarantannę jest możliwy najwcześniej po pięciu dniach. Wyjątki dotyczą tylko osób, które przewożą towary lub osoby przez granicę, lub są niezbędne do utrzymania opieki zdrowotnej, jeśli przebywały tam krócej niż 72 godziny. Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko koronawirusowi lub przebyta choroba nie zwalniają z obowiązku kwarantanny. Obszary występowania mutacji wirusa to w szczególności Wielka Brytania i Republika Południowej Afryki.

Obostrzenia dla licznie odwiedzanych miejsc turystycznych oraz zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

W miejscowościach, w których w ciągu ostatnich 7 dni odnotowano 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców, powiaty lub obszary miejskie muszą ograniczyć możliwość odwiedzania miejsc turystycznych za pomocą odpowiednich środków. Poprzednie przepisy dotyczące promienia 15 km nie mają już zastosowania.

Wprowadzono również zakaz spożywania alkoholu w wyznaczonych miejscach publicznych.

Nadal obowiązuje zasada prywatnych spotkań z maksymalnie jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego.

Hesja lockdown przedłużony_kontakty

Źródło informacji: oświadczenie prasowe rządu landowego z dn. 20.01.2021.

Oficjalne akty prawne w tej sprawie zostaną sporządzone w najbliższych dniach.

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *