Przedłużony lockown i dalsze ograniczenia kontaktów

Po obradach rządu federalnego i krajów związkowych we wtorek dnia 5 stycznia 2021 Rada Ministrów Hesji przyjęła nowe rezolucje dla Hesji: tj. przedłużenie lockdown’u i dalsze ograniczenia kontaktów od 11 stycznia 2021. Jak poinformował premier Hesji Volker Bouffier, aktualnie obowiązujące środki, pierwotnie ograniczone do 10 stycznia, mają teraz obowiązywać do 31 stycznia.

Prywatne spotkania i dalsze ograniczenia kontaktów

Uwaga, dodatkowe nowe ograniczenia:

  • Prywatne spotkania mogą odbywać się tylko z jednym gospodarstwem domowym i jedną inną osobą, włączając dzieci. Zasada ta obowiązywała już wiosną 2020 roku. Tak jak poprzednio dozwolone jest nadal towarzyszenie i opieka nad małoletnimi lub osobami potrzebującymi wsparcia. Ograniczenie to nie ma zastosowania w kontekście wzajemnego przejęcia opieki nad dzieckiem przez maksymalnie trzy rodziny (wspólnotę rodzinną), jeżeli kontakty społeczne są w miarę możliwości ograniczone w inny sposób.
  • W celu ograniczenia wycieczek jednodniowych i zatłoczonych miejsc turystycznych, dla obszarów, w których odnotowano ponad 200 infekcji na 100 tys. osób, wprowadzono ograniczenie przemieszczania się w promieniu 15 kilometrów od miejsca zamieszkania.

Szkoły i opieka nad dziećmi

W tym przypadku Hesja podąża sprawdzoną drogą, przedłużając obowiązujące już działania:

  • Uczniowie do klasy 6 powinni, o ile to możliwe, unikać bezpośrednich zajęć szkolnych. Począwszy od klas 7, z wyjątkiem klas końcowych, lekcje odbywają się na odległość. Prace klasowe nie będą miały zwykle miejsca.
  • Z placówek dziennej opieki nad dziećmi będzie można korzystać wyłącznie w pilnych przypadkach.
  • Każdy rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi w domu może ubiegać się o zasiłek chorobowy na dziecko w wymiarze do dziesięciu dodatkowych dni. 

Domy seniora i domy opieki

W domach seniora i domach opieki należy nadal ściśle przestrzegać wszystkich zasad higieny. Krewni mają być wpuszczani do obiektów dopiero po przeprowadzeniu testów. Rząd federalny i rządy związkowe planują wsparcie tych instytucji poprzez uruchomienie inicjatywy mającej na celu rekrutację wolontariuszy, którzy mają pomagać na miejscu.

Pozostałe regulacje

  • Środki finansowe na tzw. Novemberhilfe mają być wypłacane niezwłocznie do 10 stycznia. Pomoc pomostowa ze strony rządu federalnego powinna napłynąć w pierwszym kwartale.
  • Obowiązek kwarantanny przy powrocie z obszaru ryzyka zostaje rozszerzony o obowiązek przeprowadzenia testów. W przypadku przyjazdu obowiązkowy test należy wykonać w ciągu 48 godzin przed przyjazdem lub bezpośrednio po wjeździe na teren Niemiec.

Źródło

Orzeczenie prasowe rządu Hesji z dnia 6 stycznia 2021 roku.

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

2 thoughts on “Hesja: lockdown i dalsze ograniczenia kontaktów od 11 stycznia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *