Mamy za sobą pierwsze posiedzenie plenarne. Przed nami pięć lat i szansa na aktywne współkształtowanie komunalnej polityki integracyjnej w ramach demokratycznego dialogu. Życzę nam wszystkim udanej współpracy i efektywnego wykorzystanie politycznego potencjału naszego gremium – dla dobra Frankfurtczyków obcego pochodzenia.

Die erste Plenarsitzung liegt hinter uns. Vor uns fünf Jahre Arbeit und die Chance, kommunale Integrationspolitik im Rahmen eines demokratischen Dialogs aktiv mitzugestalten. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Zusammenarbeit und eine effektive Nutzung politischen Potenzials unseres Gremiums – zum Wohle aller Frankfurter ausländischer Herkunft.

We have our first plenary session behind us. Five years lie ahead of us and the chance to co-determine municipal integration policy within the framework of a democratic dialogue. I wish us all a successful cooperation and effective use of the political potential of our committee for the benefit of all Frankfurters of foreign origin.

Bildquelle: Roh Komm Tv – Link Online

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *