ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIU:

„Dwujęzyczne sposoby nauczania wspierające zrozumienie tekstu”

Do kogo skierowane jest to zaproszenie.

Poszukiwane są bilingualne dzieci z klasy trzeciej lub czwartej (polsko-niemieckojęzyczne, turecko-niemieckojęzyczne oraz angielsko-niemieckojęzyczne)

Co jest celem projektu.

Celem projektu jest zbadanie możliwych różnic pomiędzy dwujęzycznymi i jednojęzycznymi środowiskami nauczania w zakresie promowania rozumienia tekstu.

Ile spotkań obejmuje badanie.

Badanie będzie obejmować dwa spotkania po około dwie godziny każde (wliczając przerwy), które zostaną ustalone z rodzicami indywidualnie.

Gdzie będą prowadzone badania.

Badania bedą prowadzone we Frankfurcie na terenie Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (przy ścisłym przestrzeganiu środków higieny).

Kiedy będą przeprowadzane badania.

Terminy badań zostaną ustalone z Państwem indywidualnie na przełomie lipca-września

Na czym będzie polegać badanie.

W badaniu tym dzieci pracować będą nad różnymi typowymi zadaniami szkolnymi (np. czytanie i opowiadanie tekstów, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstów) w jedno- i dwujęzycznych środowiskach nauczania i opowiadać o swoich podstawach wobec wielojęzyczności, a także o doświadczeniach w środowiskach nauczania. Wykonywanie przez dzieci zadań ustnych oraz ich doświadczenia będą rejestrowane za pomocą rejestratora dźwięku. Aby dowiedzieć się więcej o przyswajaniu języka przez dzieci i ich otoczeniu, rodzice wraz z pracownikiem placówki wypełnią kwestionariusz w języku niemieckim, polskim, angielskim lub tureckim.

Podziękowanie za wzięcie udziału w badaniu.

W podziękowaniu dzieci otrzymają po zakończeniu spotkań kupon do księgarni „Hugendubel” o wartości 40 €.

Jak będą przeprowadzanie badania.

Badania będą przeprowadzane anonimowo i niezobowiązująco. Wszystkie zebrane dane pozostaną anonimowe i będą ściśle poufnie przeglądane tylko przez osoby zatrudnione w projekcie oraz nie zostaną przekazane osobom trzecim. Badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Uczestnictwo w badaniu może być przerwane w każdym czasie bez podania przyczyn.

Co to za projekt.

PROJEKT „Bilinguale Lernarrangements zur Förderung des Textverständnisses” (BiLTex; „Dwujęzyczne sposoby nauczania wspierające zrozumienie tekstu”) (www.idea-frankfurt.eu/biltex) jest finansowany przez Zentrum für individuelle Entwicklung und adaptive Bildungskontexte (IDeA; Centrum Rozwoju Indywidualnego i Adaptacyjnych Kontekstów Edukacyjnych) (https://www.idea-frankfurt.eu/de) i prowadzony w DIPF I Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF I Instytut Leibniza ds. rozwoju i informacji w edukacji) (https://www.dipf.de) we Frankfurcie nad Menem.

PYTANIA, KONTAKT, ZGŁOSZENIA:

Jeśli dziecko chciałoby wziąć udział w badaniu lub w razie pytań, prosimy skontaktować się z organizatorem:

mailowo na adres: biltex@dipf.de

lub telefonicznie pod numerem: 069 24708-818

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *