rodzice_kindergeld_kinderzuschlag

REGULARNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW „KINDERGELD“, „KINDERZUSCHLAG”

Dla zainteresowanych rodziców polecamy regularne konsultacje ze specjalistami z Familienkasse.

TEMATY: Kindergeld, Kinderzuschlag

KIEDY: każdy 1. Wtorek miesiąca, w godz.11:00-13:00

PORADY NA TEMATY: KINDERGELD I KINDERZUSCHLAG prowadzą specjaliści z Familienkasse

GDZIE: stadtRAUMfrankfurt, AMKA, (stadtRAUM 0001-0003)

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia mailowe amka.info@stadt-frankfurt.de

lub telefoniczne: pod numerem (069) 212 41515

NASTĘPNE TERMINY: w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Najbliższe terminy to 7.09 i 5.10, w godz. 11:00-13:00. Poradnictwem zajmuje się pan Najim Boussouf z Familienkasse Hessen.

CO TO JEST DODATEK NA DZIECKO (KINDERZUSCHLAG):

Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag) uzupełnia zasiłek na dziecko (Kindergeld) i jest skierowany do rodzin o niskich dochodach. Rodzice mogą otrzymać dodatek pod pewnymi warunkami, jeśli ich dochody nie są wystarczające dla nich i ich dzieci (poniżej 25 roku życia). Zasiłki te wspierają uczestnictwo dzieci i młodzieży w szerokim zakresie działań edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych.

PORADY WE FRANKFURCIE:

Kto może złożyć wniosek? W jaki sposób składa się wniosek? Wszystkie informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać w otwartych godzinach konsultacji w stadtRAUMfrankfurt. Oferta skierowana jest do rodziców, pracowników etatowych i wolontariuszy z organizacji społecznych i innych, jak również do wszystkich zainteresowanych.

ZGLOSZENIA:

Polecamy wcześniejsze zgłoszenie na konsultacje na miejscu (w stadtRAUMfrankfurt): drogą mailową na adres amka.info@stadt-frankfurt.de lub telefonicznie pod numerem (069) 212 41515

CO TO JEST FAMILIENKASSE:

Biuro zasiłków rodzinnych (Familienkasse) Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit) jest instytucją kontaktową w sprawie zasiłku rodzinnego lub dodatku na dziecko. Rozpatruje wnioski i wypłaca świadczenia pieniężne.

KONTAKT:

Urząd Opieki Społecznej dla Rodziny Hesja

Najim Boussouf

E-mail: Familienkasse-Hessen.Netzwerken@arbeitsagentur.de

Hesja_ponownie rozszerzenie opieki dziennej dla dzieci

TRZYCZĘŚCIOWE WARSZTATY DLA RODZICÓW O WYCHOWANIU W WIELOJĘZYCZNOŚCI

Dla zainteresowanych rodziców polecamy warsztaty dla rodziców o wychowaniu w wielojęzyczności. Celem spotkań jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat, jak radzić sobie z wielojęzycznością w codziennym życiu.  Trzyczęściowa seria uzupełnia się wzajemnie tematycznie.

Warsztaty prowadzi Infrau e.V.  – centrum doradztwa i szkoleń dla migrantek i ich rodzin we Frankfurcie (Beratungs- und Bildungszentrum für Migrantinnen der Region Frankfurt am Main)

KIEDY: rozpoczęcie cyklu: 07.09.2021. pozostałe teriny: 21.09 i 5.10 w godzinach od 15.30 do 17.30.

ZGŁOSZENIA: Zapisy u pani Anne Buchheister, tel. 069 451155 lub mailowo: ab@infrau.de.

WARSZTATY: Ich erziehe mein Kind mehrsprachig – Wie es mir gelingt“

TEMATY SPOTKAN: Trzy spotkania będą poświęcone następującym tematom:

07.09.2021:    Akwizycja językowa, społeczne znaczenie wielojęzyczności, język codzienny a język edukacyjny       

21.09.2021:    Modele edukacji wielojęzycznej, także z trzema i więcej językami, radzenie sobie z trudnościami                    

05.10.2021:   Wielojęzyczne książki dla dzieci, czytanie na głos i opowiadanie historii, praktyczne ćwiczenia i wskazówki                     

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniona jest opieka nad dziećmi!

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *