Schufa – partner w biznesie_Niemcy

Z Schufą mamy w Niemczech do czynienia po raz pierwszy najczęściej wtedy, kiedy staramy się o wynajem mieszkania lub kredyt. Ale Schufa to znacznie więcej niż rejestr przeterminowanych długów. Sprawdź z nami, jak działa Schufa w biznesie.

W tym poście dowiesz się kilku podstawowych informacji o:

 • Schufie – dla konsumentów
 • ofercie Schufy dla biznesu – możliwości weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych
 • możliwości bezpłatnego uzyskania informacji kredytowej

Schufa dla konsumentów

Schufa jest największym dostawcą informacji o wiarygodności kredytowej prywatnych dłużników jak i firm w Niemczech (w Polsce odpowiednikiem Schufa jest Biuro Informacji Kredytowej – BIK). Na podstawie historii płatności danej osoby lub firmy, Schufa prognozuje przyszłe zachowania płatnicze i tłumaczy ją na wartości liczbowe.

Dane pochodzą przede wszystkim od banków, firm telekomunikacyjnych itp., które chcą oszacować prawdopodobieństwo niewywiązania się z kredytu lub niedotrzymania umowy przed jej powstaniem. Informacje taką można jednak uzyskać wyłącznie za zgodą osoby. W tym celu w umowach zawarta jest klauzula, która przyznaje przedsiębiorstwom lub bankom prawo do wglądu do w/w danych.

Oprócz Twojego imienia, daty urodzenia i płci, Schufa nie przechowuje informacji prywatnych (np. danych dotyczących Twojej obecnej sytuacji życiowej lub zawodowej, wynagrodzenia, oszczędności).

Przykładowe dane przechowywane w Schufie to:

 • Umowy na telefon komórkowy
 • Umowy Leasingowe
 • Otwarte pożyczki
 • Liczba otwartych rachunków
 • Otwarte roszczenia wierzycieli
 • Zapytania kredytowe

Twój osobisty wynik Schufa jest następnie obliczany na podstawie tych danych. Zakres ten jest prezentowany w formie procentowej. Im bliżej 100% tym lepiej.

Schufa dla biznesu

Od 2004 roku Schufa również oferuje informacje biznesowe. Pozyskiwane są one od renomowanych dostawców usług, a także ze źródeł publicznych i katalogów, takich jak np. rejestry handlowe.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz interesy z osobami prywatnymi, czy z firmami, Schufa oferuje ważne informacje na temat wiarygodności kredytowej klientów, dzięki czemu możesz bezpiecznie podejmować decyzje przy zawieraniu umów. Dotyczy to np.:

 • zamówień w Internecie
 • zakupów pod fałszywym nazwiskiem lub nieprawdziwych informacji o wieku dla ofert związanych z ochroną młodzieży
 • znajdowania klientów, którzy przeprowadzili się w nieznane lokalizacje. (Przykład: Klient zmienił miejsce zamieszkania, ale nadal ma zaległe roszczenia? A może nadal prowadzi w banku konto oszczędnościowe, rachunki powiernicze lub inne produkty inwestycyjne?)
 • skutecznego zapobiegania oszustwom – Schufa FraudPool umożliwia instytucjom kredytowym wymianę informacji na temat konkretnych przypadków podejrzeń o oszustwo w oparciu o zasadę wzajemności. W ten sposób pomaga zapobiegać oszustwom i zapobiega szkodom dla instytucji kredytowych, konsumentów i całej gospodarki.

Aktualnie 90% niemieckich firm zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Ocena wiarygodności kredytowej partnerów biznesowych, szczególnie dla firm tej wielkości, musi obejmować osoby stojące za firmą. Prywatne zachowanie finansowe decydentów, a przede wszystkim właściciela, ma duży wpływ na ich zachowanie finansowe w biznesie. Schufa łączy dane z firmy z informacjami z unikalnej bazy danych osób prywatnych.

Liczba danych w Schufie

Dane (Liczba danych o…)
Osobach prywatnych 67,9 milionów
Firmach 6 milionów
   
Informacje biznesowe
Liczba klientów biznesowych 10.000
Liczba zapytań od klientów biznesowych 169,4 milionów
Liczba klientów prywatnych 2,2 miliona
Liczba zapytań od klientów prywatnych 2,7 miliona

Bezpłatna informacja kredytowa od Schufy

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda osoba fizyczna może raz w roku bezpłatnie sprawdzić swój wynik w Schufie, jak również uzyskać informacje na temat danych, które są przechowywane. Za każde dodatkowe zapytanie należy uiścić opłatę. Wysokość opłaty jest podana na stronie internetowej Schufy.  Zawsze istnieje możliwość aktualizacji danych w przypadku błędu.

Na stronie Schufy możesz pobrać wniosek w języku niemieckim o bezpłatne sprawdzenie danych. Posiadamy również uproszczony wniosek o raport podstawowy w języku polskim – jeśli chcesz skorzystać z takiego uproszczonego podania, nie zawierającego odpłatnych opcji dodatkowych, napisz do nas na kontakt@dajznak.blog.

Podsumowanie: Schufa w biznesie

Dzięki pełnej informacji Schufa uzyskasz kompleksowy obraz struktur, w których osadzona jest badana firma. Raport kredytowy koncentrujący się na najważniejszych informacjach dotyczy wszystkich przypadków, które według osobistej oceny należą do ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki rzetelnej i skompresowanej prezentacji najważniejszych informacji o Twoich klientach, potencjalnych klientach lub partnerach biznesowych w jednych miejscu, możesz podejmować właściwe decyzje. Informacja Schufa jest zawsze aktualna i zawsze dostępna ad-hoc. Istnieje również możliwość monitorowania aktualnych partnerów/klientów biznesowych, informacja o zmianie sytuacji jest wtedy przekazywana w formie sms-a lub maila.

W Daj Znak zrzeszamy także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, większość z nich ma już za sobą pierwsze praktyczne doświadczenia z Schufą.

Nie prowadzimy działalności doradczej, ale chętnie poznamy się z Tobą w celu wymiany doświadczeń – tworzymy bazę wiedzy w formie opisów studium przypadku (case studies) i wymieniamy się tą wiedzą w grupie.

Zgłoś się do nas, jeśli chcesz poznać inne osoby prowadzące działalność gospodarczą i skorzystać z ciekawych informacji: kontakt@dajznak.blog.

Zobacz także:

Autor wpisu: Piotr Kudła.

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *