Ulga dla uchodźców przy otwieraniu rachunku bieżącego (tzw. BASISKONTEN). Federalny Urząd Nadzoru Finansowego Bafin ogłosił w czwartek, że uchodźcy z Ukrainy, którzy nie posiadają ani paszportu, ani nowszego dowodu tożsamości z danymi biometrycznymi (ID-Card), mogą również korzystać z innych ukraińskich dokumentów tożsamości w celu założenia tzw. konta podstawowego. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dodatkowego dokumentu wydanego przez organ niemiecki, np. zaświadczenie o miejscu zamieszkania.

TZW. KONTA PODSTAWOWE („BASISKONTEN”)

Instytucje kredytowe są zobowiązane do oferowania tzw. rachunków podstawowych od 2016 r. Konta podstawowe powinny być dostępne dla wszystkich i zazwyczaj są prowadzone na zasadzie zdeponowanych (możliwe jest dysponowanie jedynie środkami znajdującymi się na koncie). Wg Urzędu Nadzoru Finansowego do czasu przeprowadzenia kontroli tożsamości spełniającej wymogi Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, rachunek podstawowy podlega „wzmocnionemu monitorowaniu”.

CO MÓWI BAFIN 

Uchodźcy z Ukrainy mogą pracować w Niemczech i otrzymywać świadczenia socjalne, dlatego szybko potrzebują konta. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, aby otworzyć konto, Ukraińscy uchodźcy musieliby przedstawić paszport. Jednak większość uchodźców nie posiada takiego dokumentu – a niektórzy z nich nie mają nowszego dowodu tożsamości z cechami biometrycznymi. Wprowadzono już ułatwienia w zakresie potwierdzania tożsamości przy otwieraniu konta. Ukraińcy mogą przedstawić ten dowód wraz z dowodem osobistym.

By Daj Znak Frankfurt

DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt to inicjatywa polityczna i społeczna jednoczącą Polonię we Frankfurcie nad Menem.
Tworzą ją wolontariuszki i wolontariusze którym zależy, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej zjednoczona i widoczna oraz reprezentuje jej interesy wobec lokalnych władz.

Podczas ostatnich wyborów komunalnych 14 marca 2021 roku frankfurcka Polonia wybrała swoją przedstawicielkę na poziomie polityki komunalnej: Barbarę Lange.

💬 Jeśli mają Państwo tematy czy problemy miejskie lub polonijne zapraszamy do kontaktu: kontakt@dajznak.blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *