Wyjątki od obowiązku kwarantanny w Hesji

Od 27 listopada 2020 r. obowiązują w Hesji określone reguły dot. powrotu z kraju należącego do tzw. obszaru ryzyka. Kwarantanna obowiązuje osoby, które wjeżdżają do Hesji i przebywały na obszarze zagrożonym zakażeniem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do kraju. To rozporządzenie przewiduje jednak pewne wyjątki od obowiązku przeprowadzenia kwarantanny w Hesji. Obejmują one tranzyt, ruch graniczny, wizyty prywatne, działalność zawodową/szkolenia/studia, osoby dojeżdżające do pracy za granicą oraz specjalne grupy zawodowe.

Na jakich warunkach i kogo dotyczą wyjątki od obowiązujących przepisów odnośnie kwarantanny?

Poniższy wpis prezentuje wyjątki od obowiązku kwarantanny w Hesji.

Tranzyt

Osoby, które wjeżdżają do Niemiec tylko w celu tranzytu – bez żadnych noclegów ani wizyt, dozwolony jest jedynie odpoczynek (np. w celu zjedzenia lub zatankowania).

Wizyty prywatne

Osoby, które przebywały w strefie ryzyka przez okres krótszy niż 72 godziny, lub wjeżdżają do Hesji na okres do 72 godzin aby odwiedzić krewnych pierwszego stopnia, małżonków nie zamieszkujących w tym samym gospodarstwie, partnerów życiowych lub krewnych małżonków pierwszego stopnia (teściowie, pasierbowie) albo w celu wypełnienia obowiązku wspólnej opieki lub prawa do kontaktu (w przypadku wjazdu lub powrotu z powodu odwiedzin krewnych drugiego stopnia i pobytu dłuższego niż 72 godziny – wymagany jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa).

Osoby, które wjeżdżają lub powracają do Hesji na pilne leczenie medyczne (wymagany jest negatywny wynik testu).

Osoby, które wjeżdżają lub wracają w związku z wykonywaniem zadań związanych z pomocą lub opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy. (wymagany negatywny wynik testu).

Działalność zawodowa, szkolenia, studia

Dotyczy osób, które spędziły mniej niż 72 godziny w strefie zagrożenia lub w Hesji i zastosowały się do odpowiednich koncepcji ochrony i higieny:

  • Osoby, których działania są pilnie potrzebne do utrzymania systemu opieki zdrowotnej. Przy dłuższych pobytach wymagany jest negatywny wynik testu,
  • Osoby, które ze względów zawodowych przewożą osoby, personel lub towary przez granice drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną (w przypadku pobytu trwającego co najmniej 72 godziny wymagany jest wynik negatywny testu),
  • Wysokiej rangi członkowie służb dyplomatycznych i konsularnych, przedstawicieli rządu lub parlamentarzystów. Przy dłuższych pobytach wymagany jest negatywny wynik testu,
  • Osoby, które podróżują do lub z obszarów ryzyka albo przebywają w Hesji ze względów absolutnie niezbędnych i których działania zawodowe (szkolenie/studia) nie mogą być przełożone na inny termin. W przypadku pobytów do 5 dni wymagany jest również negatywny wynik testu.

Ważne: Istotna konieczność musi być potwierdzona przez pracodawcę, klienta lub instytucję edukacyjną.

Osoby dojeżdżające do pracy przygranicznej i osoby dojeżdżające do pracy za granicą

Istnieją również wyjątki dla osób dojeżdżających do pracy za granicą i pracowników transgranicznych, którzy regularnie (przynajmniej co tydzień) wracają do miejsca zamieszkania. Istotna konieczność, jak również zgodność z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny muszą być potwierdzone przez pracodawcę, klienta lub instytucję edukacyjną.

Inne wyjątki

Dalsze wyjątki dotyczą osób, których działalność zawodowa jest niezbędna dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków dyplomatycznych i wymiaru sprawiedliwości, parlamentarzystów, rządu i administracji, które mają negatywny wynik testu.

Międzynarodowe imprezy sportowe

Osoby, które są akredytowane przez właściwy komitet organizacyjny w zakresie przygotowania, uczestnictwa, realizacji i monitorowania międzynarodowych imprez sportowych lub które zostały zaproszone przez krajową federację sportową do udziału w szkoleniach i kursach, są zwolnione z obowiązku kwarantanny, jeżeli ich wyniki testów są negatywne. Istotną koniecznością jest uzyskanie certyfikatu od pracodawcy, pracodawcy lub klienta.

Osoby wracające z urlopu

Wyjątki dotyczą również osób, które wjeżdżają do Hesji z urlopu spędzonego w obszarze ryzyka (tzw. Risikogebiet), pod warunkiem, że w regionie tym podczas urlopu podjęto specjalne epidemiologiczne środki ostrożności (koncepcje ochrony i higieny) i że dla regionu tego nie ma ostrzeżenia podróżnego (tzw. Reisewarnung: patrz strona niemieckiego MSZ i RKI) – o ile sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze ryzyka umożliwia to i o ile dostępny jest aktualny negatywny wynik testu. (Na stronie RKI znajsuje się aktualna lista krajów ryzyka).

Dodatkowe informacje istotne dla powyższych wyjątków

Jeśli zwolnienie z kwarantanny wymaga negatywnego testu, chodzi o test, który został wykonany najwcześniej 48 godzin przed wjazdem lub bezpośrednio po przyjeździe.

Testy PCR można przeprowadzić bezpośrednio przy wjeździe na lotnisko we Frankfurcie, u lekarza rodzinnego lub w centrach testowych (tzw. Testzentrum) kas chorych. Należy mieć przy sobie dowodu rejestracji wjazdu (tzw. Einreiseanmeldung), do pobrania i wypełnienia na stronie.

Wszystkie wyjątki mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wymienione w nich osoby nie wykazują żadnych objawów wskazujących na chorobę COVID-19 w rozumieniu obecnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha.

Odpowiedzialny Urząd ds. Zdrowia (Gesundheitsamt) może w pojedynczych przypadkach wydać inne decyzje odbiegające od ww. reguł.

Heskie Ministerium ds. Socjalnych i Integracji uruchomiło specjalną infolinię w tej sprawie:

  • czynna od pon. do piątku w godz. 8:00 – 17:00
  • tel. +49 611 32-111 000.

Powyższe informacje pochodzą z oświadczenia prasowego Heskiego Ministerstwa ds. Socjalnych i Integracji.

DAJ ZNAK_Avatar

By Dominika Rotthaler

Daj Znak Frankfurt to wolontariusze, którzy tworzą we Frankfurcie nad Menem dwie polskie listy o nazwie "DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt" na wybory 14 marca 2021 r.:
📌 kandydatów do Rady Obcokrajowców (Ausländerbeirat, KAV)
📌 kandydatów do Rady Miasta (Stadtverordnetenversammlung).
Jeśli możesz głosować we Frankfurcie, możesz pomóc stworzyć polską reprezentację:
📝 Popierając nasze listy;
📩 Zgłaszając się na głosowanie korespondencyjne.

💬 SZCZEGÓŁY, PYTANIA: kontakt@dajznak.blog

„Daj Znak. Te wybory to nasza sprawa”🇵🇱

2 thoughts on “Wyjątki od obowiązku kwarantanny w Hesji”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *