Ponowne_otwarcie_szkól_i_przedszkoli_w_Hesji

Niedawno pisaliśmy o tym, że nie obowiązuje już konieczności poddania się kwarantannie po wjeździe na teren Niemiec. Dlatego też mogliśmy się spodziewać kolejnych zmian oraz częściowego zniesienie ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa. Tym samym, na konferencji prasowej rządu Hesji, zostały ogłoszone kolejne ważne informacje dotyczące zmian w kilku bardzo istotnych sferach naszego codziennego życia m.in.: ponowne otwarcie szkól i przedszkoli w Hesji.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, dotyczące postanowień poszczególnych ministerstw, które zostały przygotowane w oparciu o notatkę prasową z dnia 10 czerwca 2020 r..

Kontakty osobiste

 • Od 11 czerwca 2020 r. w przestrzeni publicznej mogą spotykać się grupy do 10 osób – bez znaczenia, z ilu różnych gospodarstw domowych /rodzin pochodzą (nadal przy zachowaniu 1,5 metra odstępu) lub – jak do tej pory – członkowie dwóch gospodarstw. (Uwaga, z aktualnej wersji rozporządzenia wynika, że nie zezwala się na organizację spotkań, które mogą zagrażać zachowaniu dystansu – czyli zabronione są pikniki, wspólne grillowanie oraz imprezy taneczne).
 • Prywatne zgromadzenie – poprzednie ograniczenie do wąskiego kręgu spotkań prywatnych nie ma już zastosowania. Jednocześnie rządzący zwracają się do obywateli z prośbą o ograniczenie kontaktów osobistych, nawet w przestrzeni domowej.
 • W sklepach, instytucjach kulturalnych, w restauracjach oraz podczas nabożeństw, wymagana jest minimalna odległości 1,5 metra od poszczególnych uczestników.

Szkoły podstawowe

 • Od 22 czerwca 2020 r. szkoły podstawowe w Hesji wracają do regularnego, codziennego trybu działania (co najmniej cztery godziny lekcyjne dla klas 1 i 2 oraz pięć godzin lekcyjnych dla klas 3 i 4)
 • Każda klasa będzie korzystać z przydzielonego na stałe pomieszczenia i tworzyć będzie stałą grupę edukacyjną. Oznacza to, że nie będzie w obrębie jednej klasy obowiązywał wymóg dotyczący zachowania odległości. Niemniej jednak nadal będą obowiązywały wymagania dotyczące higieny w tych grupach.
 • Obowiązek uczęszczania do szkoły zostanie zawieszony do wakacji. Oznacza to, że rodzice mogą sami zdecydować, czy ich dziecko powinno uczęszczać na zajęcia osobiście, czy też powinno kontynuować naukę w domu.
 • Po powrocie do pięciodniowego tygodnia pracy w szkołach podstawowych opieka w nagłych wypadkach ustaje dla grup wiekowych od 1 do 4 klasy. W przypadku klas 5 i 6 opieka w nagłych wypadkach będzie kontynuowana do wakacji letnich (tj. do 3 lipca 2020 r.).
 • Nauczyciele w wieku 60 lat i starsi nie będą już automatycznie zwolnieni z prowadzenia zajęć, będą za to potrzebować zaświadczenia lekarskiego, zwalniającego ich ewentualnie z tego obowiązku.

Na 17 sierpnia 2020 r. planowany powrót do szkoły w normalnym trybie – o kolejnych decyzjach w tej kwestii będziemy oczywiście na bieżąco informować.

Przedszkola

 • Od 6 lipca rodzice mogą ponownie oddać w heskich przedszkolach dzieci pod opiekę w wymiarze, jaki znamy sprzed wybuchu pandemii.
 • Odwiedzanie przedszkola jest zabronione dla dzieci z objawami choroby i dzieci, które miały kontakt z osobami zakażonymi.
 • Nadal obowiązuje przestrzeganie ustalonych zasad higieny.

Baseny i kąpieliska

 • Od poniedziałku 15 czerwca 2020 r. baseny, kąpieliska wodne oraz podobne obiekty w Hesji mogą być ponownie otwarte dla publiczności zgodnie z ustalonymi zasadami higieny i bezpieczeństwa. Każda z placówek musi przedstawić własną koncepcję ochronną.
 • Zasadniczo tylko jedna osoba na 5 metrów kwadratowych może znajdować się na basenie, jak również poza nim, na przykład na trawniku. Nadal obowiązuje zasada utrzymania co najmniej 1,5 metra odległości między gośćmi basenowymi.
 • Kąpieliska powinny zapewnić dostęp do nich bez konieczności stania w kolejkach (np. przez zakup biletów online). Indywidualne szatnie, przebieralnie i szafki oraz pomieszczenia sanitarne mogą być używane zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha.
 • Również sauny mogą być ponownie otwarte od poniedziałku 15 czerwca 2020 r.. Przepisy bezpieczeństwa obowiązują w tej samej formie, co na terenie kąpielisk i basenów.

Zajęcia sportowe

 • Od 11 czerwca przepisy dotyczące sportu będą również dostosowane do ogólnych ograniczeń dotyczących kontaktów w Hesji. W związku z tym sporty kontaktowe mogą być prowadzone z maksymalnie dziesięcioma osobami, z uwzględnieniem zasad higieny.
 • Zniesiono istniejący zakaz zawodów sportowych w sektorze amatorskim w przypadku wielu dyscyplin sportowych. Kluby sportowe decydują na własną odpowiedzialność o wznowieniu uprawiania sportów wyczynowych. Oznacza to, że trening i zawody można wznowić zgodnie z zasadami higieny w sporcie z ograniczoną liczbą uczestników, takich jak tenis, koszykówka, tenis stołowy, jazda konna i wiele innych sportów.
 • Szatnie, prysznice i sauny mogą być ponownie używane. Obowiązują te same wymagania, co w przypadku basenów (zasada pięciu metrów kwadratowych).

Co nowego?

 • Obowiązek noszenia maseczek ochronnych zostaje poszerzony o stacje kolejowe i lotniska.
 • W przypadku nabożeństw, pochówków i pogrzebów organizator będzie musiał gromadzić dane uczestników, aby umożliwić ewentualne śledzenie infekcji.

Pamiętaj

Wszystkie przepisy obowiązują do 16 sierpnia 2020 r..

Masz pytania w kwestii m.in. otwarcia szkól i przedszkoli w Hesji?

Możesz wysłać je maila na adres: buergertelefon@stk.hessen.de lub zadzwonić na hotline: 0800- 555 4666 . Telefon czynny jest codziennie w godz. 8:00 – 20:00.

DAJ ZNAK_Avatar

By Dominika Rotthaler

Daj Znak Frankfurt to wolontariusze, którzy tworzą we Frankfurcie nad Menem dwie polskie listy o nazwie "DAJ ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt" na wybory 14 marca 2021 r.:
📌 kandydatów do Rady Obcokrajowców (Ausländerbeirat, KAV)
📌 kandydatów do Rady Miasta (Stadtverordnetenversammlung).
Jeśli możesz głosować we Frankfurcie, możesz pomóc stworzyć polską reprezentację:
📝 Popierając nasze listy;
📩 Zgłaszając się na głosowanie korespondencyjne.

💬 SZCZEGÓŁY, PYTANIA: kontakt@dajznak.blog

„Daj Znak. Te wybory to nasza sprawa”🇵🇱

One thought on “Ponowne otwarcie szkól i przedszkoli w Hesji w wyniku częściowego zniesienia ograniczeń”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *